Luister nu ook naar de Podcast van Being Leadership

Wat wij doen

We richten ons op organisaties als geheel, op teams en op individuen.

Organisatieontwikkeling

Hoe luidt het verhaal van jouw organisatie?

Iedere organisatie heeft haar eigen verhaal. Welk verhaal kennen medewerker, klant en omgeving? Een mooi verhaal? Dan zullen medewerkers hun werk met plezier doen; de klanten ervaren dat. Een negatief verhaal kan de werksfeer en het functioneren van medewerkers negatief beïnvloeden, en dit kan gevolgen hebben voor de productiviteit, effectiviteit en de continuïteit van de organisatie.

Hoe zorg je ervoor dat het verhaal van een organisatie, de prestaties en het functioneren van medewerkers positief beïnvloedt?

We starten met een inventarisatie om samen te kijken welke vragen er leven. Hierna bespreken we welke interventies de beste resultaten zullen opleveren. Op basis daarvan maken we een maataanpak. We zetten sterk in op persoonlijke verhalen & belevenissen en het delen daarvan. Dit versterkt het vertrouwen en de verbinding. Van daaruit ontstaat ruimte voor creatieve en gedragen oplossingen. Ook kijken we met elkaar hoe die oplossingen verankering krijgen in de organisatie.

Teamontwikkeling

Om een bedrijfsstrategie daadwerkelijk te kunnen realiseren zijn effectieve teams onontbeerlijk. Hoe vergroot ik de effectiviteit van ‘mijn’ team? Hoe zorg ik voor verbinding in mijn team, dat mensen zich veilig voelen, en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt en wil bijdragen?

Een team wordt sterk door elkaars kwaliteiten te kennen en bereid te zijn elkaar te ondersteunen bij een ieders ontwikkeling. Dat vraagt openheid, de ruimte om kwetsbaar te kunnen zijn en de ruimte om afwijkende meningen en ideeën in te brengen. Dat leidt tot de moed om het verschil te durven maken als team. Het vraagt ruimte om te mogen leren, om fouten te kunnen maken en om je uit te spreken. We maken hiervoor onder andere gebruik van de impeccable-leadership methode, de natuur, ervaringsgerichte oefeningen en de kracht van (zelf)reflectie. 
We hebben een aantal programma’s ontwikkeld die in teamverband (in-company) of met individuen van andere organisaties ervaren kan worden.

Persoonlijke ontwikkeling

Openheid opent. 

Open zijn over waar je mee worstelt is voor velen niet makkelijk. Het afsluiten hiervan geeft spanning en dat kan ten koste gaan van je energie, plezier en productiviteit. Vaak liggen er onder de ervaren obstakels andere, meer wezenlijke vragen zoals Wie ben ik? Wat zijn mijn echte verlangens? Wat heb ik nodig? Waar word ik echt blij van?

Ook zakelijke vraagstukken komen aan bod. Juist het combineren van de zakelijke vragen met de persoonlijke ontwikkeling geeft inzicht en helpt bij het doorpakken.
Onze interventies zijn niet gericht op eindeloze analyses. Wel op ervaren, reflecteren en leren om zicht te krijgen op waar voor jou directe winst te behalen is.